วิธีเก็บเงินยังไงให้อยู่: แรงบันดาลใจในการสร้างความมั่งคงทางการเงิน

การตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนคือขั้นแรกสู่ความเป็นภาพของความมั่งคั่งทางการเงิน ยุทธศาสตร์การเงิน (Financial strategies) อาจแตกต่างกันไป